Evangelie Gemeente De Deur
Jezus Geeft Hoop en Liefde
 
 
 

Contact gegevens 


Pastor John Purperhart

Mobiele 06 53 28 31 67

info@dedeurzutphen.nl

 

Wilt u ons werk ondersteunen, dan zijn dit onze bankgegevens:

     

NL78 RABO 01277.09.142 

Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling