Evangelie Gemeente De Deur
Jezus Geeft Hoop en Liefde
 
 
 

Welkom bij Evangelie Gemeente De Deur Nederland

Evangelie Gemeente De Deur is een onderdeel van de Christian Fellowship Ministries, een samen-
werkingsverband van meer dan 2000 kerken.

De bedoeling van deze site is u te helpen een begrip te krijgen van de levensveranderende kracht
van Jezus Christus en enige uitleg te geven over onze kerk.

De tabbladen aan de linkerkant geven u toegang tot de verschillende onderwerpen. 

Wij hopen u een keer op één van onze activiteiten te kunnen begroeten.