Evangelie Gemeente De Deur

Jezus Geeft Hoop en Liefde

Locatie

Onze samenkomsten vinden plaats op elke 

zondag en woensdag


Zondag morgen        11:00 uur

Zondag avond     18:00 uur

Woensdag avond  19:30 uur