Evangelie Gemeente De Deur

Jezus Geeft Hoop en Liefde

Wie zijn wij?


Als kerk zijn wij actief om mensen bekend te maken met het oorspronkelijke evangelie zoals door Jezus en de apostelen werd verkondigd. Wekelijks zijn er diensten op een woensdag en een zondag.
 Wij houden ervan nieuwe mensen te verwelkomen in onze kerk en willen je alle informatie geven die nodig is om je eerste dienst bij ons mee te maken. Het is ons verlangen om mensen met God in contact te brengen en hen te helpen met hun bestemming in Gods koninkrijk. Ben je op zoek naar een levendige, enthousiaste kerk die open staat voor alle mensen met allerlei culturele achtergronden dan moet je beslist eens een bezoek aan ons brengen. We zullen je dan hartelijk verwelkomen met gratis koffie en thee. In onze diensten worden moderne aanbiddingsliederen gezongen en de preken zijn praktisch, realistisch en levens veranderend. Er is een kinderoppas voor de kleintjes en een zondagsschool voor kinderen vanaf 3,5 jaar. We geloven dat God een geweldig plan voor je leven heeft en zien ernaar uit je snel te ontmoeten! 
Onze Visie

Evangeliegemeente De Deur heeft een duidelijke visie over het doel van de kerk. Dit doel is het evangelie te verspreiden en christenen te helpen het plan wat God voor ze heeft uit te werken. Op die manier wordt de kerk opgebouwd en worden mensen gered.

Na Zijn opstanding gaf Jezus Christus deze opdracht aan Zijn discipelen, vlak vóórdat Hij opvoer naar de hemel:

Matteüs 28:18-20 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' 

Jezus gaf deze opdracht met het oog op het oordeel wat iedereen te wachten staat na dit leven.