Evangelie Gemeente De Deur

Jezus Geeft Hoop en Liefde


Welkom bij Evangelie Gemeente De Deur Zutphen


Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

- Johannes 3:16