Evangelie Gemeente De Deur Zutphen


Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Kerkdiensten


Zondagochtend

11:00 - 12:30 uur

Zondagavond

18:00 - 19:30 uur

Woensdagavond

19:30 - 21:00 uur

Kerkdiensten


Zondagochtend

11:00 - 12:30 uur

Zondagavond

18:00 - 19:30 uur

Woensdagavond 

19:30 - 21:00 uur

Locatie


Stationsplein 33, 7201 MG Zutphen

U kunt op de gasthuisstraat parkeren

Locatie


Stationsplein 33, 7201 MG Zutphen

U kunt op de gasthuisstraat parkeren

Geven


Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen.

Doneren


Mocht u een financiele bijdragen willen geven. Dan kunt u..

Welkom

Wij waarderen het dat u de moeite heeft genomen om onze website te bezoeken. Elke week houden wij diensten in ons kerkgebouw aan de Stationsplein 33, op zondag in de ochtend om 11.00 uur en in de avond om 18.00 uur en op woensdagavond om 19:30 uur is er Bijbelstudie, daar krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

God wil graag persoonlijk contact met ieder mens en wij helpen u graag om in contact te komen en te blijven met God. Kom eens langs tijdens één van onze activiteiten, u bent van harte welkom!

Centraal in onze boodschap is de geweldige liefde die God voor u heeft. Deze liefde is zo groot dat Hij zijn zoon Jezus Christus naar de wereld zond om voor uw zonden te sterven en op te staan uit de dood. U bent waardevol in Gods ogen en Hij geeft om u!

Wie we zijn


Waar we in geloven en wat wij doen

De diensten

De preek vormt het hoofddeel van de dienst, maar vooraf is er eerst een voordienst, die bestaat uitgezamenlijk (aanbidding)liederen zingen, voorbede, collecte en mededelingen.

De prediking is altijd helder, praktisch, opbouwend, uitdagend, openbarend en niet op de laatste plaats bemoedigend. Over prediking valt heel veel te zeggen. Helaas is daarvoor ruimte te kort op deze pagina. Daarom halen wij hier slechts een paar zaken aan.

Eerste keer
Veel mensen die voor het eerst komen, zeggen dat het lijkt alsof de preek voor hun geschreven was. Dit heeft te maken met het feit dat Gods Geest aanwezig is, zodat de preek niet 'dood' is maar levend.

Voor de dienst wordt gebeden voor Gods aanwezigheid en dat Hij zal spreken tot ons hart. Het heeft immers weinig zin om samen te komen zonder Zijn aanwezigheid. Wij willen Zijn zalving in de voordienst en in de prediking.

Er is vertaling aanwezig in het Engels. De preek zal iets doen met mensen en daarom hebben wij een zgn. 'oproep', waarbij iemand die Jezus niet persoonlijk kent als redder en verlosser de gelegenheid krijgt om zijn/haar leven aan Jezus te geven. Daarnaast is er tijd om persoonlijk in gebed te gaan.

Regelmatig wordt er na afloop gebeden voor zieken en zien we mensen genezen worden.
Getuigenissen

God heeft mij genezen van parkinson 

- Arie Elskamp

Getuigenis

Getuigenis

3000+

Kerken wereldwijd

40+
Kerken in Nederland

10+
Kerken in Europa


Geven


WAAROM GEVEN?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in kerkactiviteiten, (wereld)evangelisatie en diaconie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door o.a. onze levens en onze giften. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. Ook ondersteunen wij echtparen die een nieuwe kerk opzetten in binnen- en buitenland.

WILT U ONZE KERK EN DAARMEE GODS WERK ONDERSTEUNEN?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen. Jezus Christus beloofde ons:

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.

LUCAS 6: 38Bankrekening

IBAN: NL78 RABO 01277.09.142

T.n.v Evangelie Gemeente ‘De Deur’, Zutphen

Informatie over administratieve en financiële zaken
Pastor Purperhart
Telefoon: 0653283167

E-mail: info@dedeurzutphen.nl

Activiteiten

14-10-2023

15 Jaar bestaan

Op zaterdag 14 oktober vieren wij de 15 jaar bestaan van de kerk Zutphen. Op dezelfde dag vindt dan ook de opening plaats van het nieuwe gebouw

 


Locatie: Stationsplein 33 Zutphen

14:00 - 16:30 uur

15-10-2023

Evangelist Jan-Willem van Dam

 

Evangelist van Dam komt de zondagochtend en avond bij ons preken.

We beginnen in de ochtend om 11:00 uur en in de avond om 18:00 uur

Locatie: Stationsplein 33 Zutphen

Zondagochtend 

11:00 - 12:30 uur

Zondagavond

18:00 - 19:30 uur

Activiteit

Locatie

nvt

Contact